Rådhusgruppen City

Rådhusgruppen City

Rådhusgruppen City hjälper företag och organisationer med utredningar, utvärderingar, organisationsfrågor och opinionsbildning

Rådhusgruppen City är ett litet konsultföretag. Bakgrunden till företaget är en verksamhet som Lars-Olof Pettersson bildade tillsammans med Göran Färm, Lena Josefsson och Lars Jederlund. Verksamhetens omfattning har varierat genom åren. Från början fanns ett flertal associerade företag samtidigt som de fyra initiativtagarna bedrev sin konsultverksamhet i de egna företagen.

Efter några år utvecklades Rådhusgruppen City som under en period hade ett handfull anställda.

Inriktningen och omfattningen på verksamheten har under åren varierat. Det har även de samarbeten företaget har haft. 

Tillsammans med Arne Modig startade Lars-Olof kurser i opinionsbildning. Under ett tiotal år har de utbildat omkring 500 personer inom opinionsbildning. I flera fall är det personer på ledande positioner i företag, myndigheter och organisationer. Företaget Calmando har på det sättet bidragit till att förbättra förutsättningarna för opinionsbildning.

För två år sedan övertog Nordic Public Affairs över Arne Modigs andel i Calmando. Rådhusgruppen City flyttade också till företagets lokaler på Götgatan. 

Rådhusgruppen Citys kunder har till stor del bestått av organisationer som behövt hjälp med utredningar, utvärderingar, organisationsfrågor och opinionsbildning. 

Under de 20 år som Lars-Olof bedrivit konsultverksamhet har 150 olika kunder gett uppdrag. Det har blivit omkring 350 olika projekt som levererats till kunderna.

Kunder

Bland de kunder som gett uppdrag finns:

 • Akademikerförbundet SSR
 • Byggnads
 • IF Metall
 • Handels
 • Livs
 • Vårdförbundet
 • Unionen
 • HSB
 • Riksbyggen
 • Sabo
 • Hyresgästföreningen
 • KFO
 • KF
 • Boneprox
 • Volvo
 • Svenskt Näringsliv
 • Almega
 • LO
 • Ledarna
 • Sveriges a-kassor
 • Helsingborgs Dagblad
 • Sydsvenska Dagbladet