Featured post

Vad vi gör

Skrivet av: Helena Berglund, 2017-10-24

Genom att erbjuda tjänster inom analys, utredning, utvärdering, omvärldsanalys och opinionsbildning, hjälper vi våra kunder att påverka och skapa relationer med offentliga myndigheter, organisationer och privata aktörer.

Vi ger råd till våra kunder om hur politiska beslut fattas och kan påverka verksamheten, samt hur man bäst påverkar beslutsprocessen.

Vi analyserar kundens organisation och hur den kan förbättras.

Vår styrka ligger i arbetsmarknadsfrågor som berör relationen mellan arbetsmarknadens parter, liksom de myndigheter som har med arbetsmarknaden att göra och de lagar som reglerar arbetsmarknaden. Vi har även lång erfarenhet av att arbeta med näringslivet och myndigheter.

Hos oss finns en bred kompetens och en stark vilja att göra det bästa för våra kunder.

Demokrati – hotet från populismen

Skrivet av: Admin, 2017-05-23

 

Vi lever i en omtumlande tid, en dag som denna spökar åter en gång terrorn i Europa. Men det finns många hot mot demokratin som vi känner den i västvärlden.

Lars-Olof Pettersson, vd Rådhusgruppen har tillsammans med Sam Hägglund, generalsekreterare EBTF skrivit “Demokrati – hotet från populismen” (utgiven av Arenaidé). Den tar sin utgångspunkt i brexit-omröstningen, det amerikanska presidentvalet och målet med demokratin!

Vill du läsa mer?

Arbetskraftkapaciteten och kompetensförsörjningen inom byggbranschen

Skrivet av: Admin, 2016-12-20

 

Den höga byggtakten i Sverige har medfört ett stort behov av att anställa personal inom byggsektorn. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson beslutade i juni 2016 att ge två samordnare i uppdrag att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till år 2025. Igår mottog Peter Eriksson slutrapporten från samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson.

Vill du läsa mer?

Kooperationen och Kapitalet

Skrivet av: Admin, 2016-11-17

 

I Sverige finns en stark tradition av kooperativt ägande, men denna associationsform har sedan länge blivit alltmer osynlig i den allmänna samhällsdebatten. I juni i år moderniserades lagen om ekonomiska föreningar. Moderniseringen har öppnat för ny kapitalförsörjning för kooperativen i och med att man har en möjlighet att ha investerande medlemmar. Denna förändring skapar en naturlig diskussion om ställningen som kooperativa företag har på den svenska marknaden.

Vill du läsa mer?